• Laureaci konkursu na e-kartkę bożonarodzeniową nagrodzeni
     • Laureaci konkursu na e-kartkę bożonarodzeniową nagrodzeni

      W czwartek (14 stycznia) odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na e-kartkę bożonarodzeniową.  Nagrode za I miejsce odebrała Nasza uczennica-Emilia Horoszczak. 

      Z powodu trwającej pandemii, tegoroczna edycja odbyła się w przestrzeni wirtualnej, oznacza to, że uczestnicy wykonywali kartki w programach komputerowych i przesyłali drogą mailową do organizatora. Burmistrz Miasta Paweł Ozga  wraz z zastępcą Tobiaszem Wysoczańskim zaprosili zwycięzców do Ratusza, aby uhonorować i docenić pięknie przygotowane prace. Spotkanie odbyło się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Włodarze miasta wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, następnie serdecznie podziękowali za udział w konkursie, pogratulowali kreatywnych pomysłów i zaprosili do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

     • EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ

      W Zespole Szkół w Świebodzicach odbył się egzamin  zawodowy

      w sesji zimowej dla dwóch zawodów w których kształci szkoła

      - Ślusarz

      - Operator obrabiarek skrawających

       

      W związku z epidemią egzaminy odbywały się w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

      Do egzaminu przystąpiło 7 uczniów ( 2 ślusarzy , 5 operatorów obrabiarek skrawających )

       

      Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności , w celu otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

      Egzamin składał się z dwóch części ,pisemnej która trwała 60 minut

      i części praktycznej 120 minut.

      Pierwsza część egzaminu odbyła się w szkole i była w formie testu.

      Natomiast druga część ,polegała na praktycznym wykonaniu zadania  i odbyła się w PWPO-T Promont Spółka z o.o. w Świebodzicach.

      Jest to jedna z firm z którą szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy. W ramach tego porozumienia nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych u pracodawcy.

      Wielu naszych uczniów po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia dostaje propozycję pracy w miejscu odbywania praktyk.

       

      Ogłoszenie wyników pod koniec marca

      Mamy nadzieję, że dla wszystkich egzamin będzie zdany ,co pozwoli na kontynuację nauki w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskanie dyplomu Technika.

       

       

      Zespół Szkół w Świebodzicach od września 2021 roku uruchamia

      Branżową Szkołę II stopnia w systemie zaocznym dla absolwentów szkoły zawodowej i branżowej.